هوشمند سازی ویلا
برخی از افراد بر این باورند که هوشمندسازی یک عمل لوکس وتجمل گرایانه محسوب می شود وآنرا غیر ضروری می دانند.
این مسیله باعث شده خیلی افراددرهوشمند سازی ویلاهای خود مرددباشند.
هوشمند سازی ویلاها واهمیت آن فراتر از توانایی کنترل محیط یا نظارت ازطریق تلفن همراه است
می توان آنرا عملکردی کارآمد وضروری وایمن تعریفکرد به خصوص اینکه افراد درروزهای زیادی ازآن دورباشند.
اینکه ویلای شما هوشمند باشد یا خیر تابع تصمیم شماست اما ویلاها بدون هوشمند سازی معنا ندارند.
خدمات قابل ارایه ویلای هوشمند عبارتند از:
  • سیستم هوشمند  کنترل ورود و خروج.
  • سیستم هوشمند  کنترل موتورخانه و استخر.
  •  سیستم هوشمند کنترل روشنایی و نورپردازی.
  •  سیستم هوشمند کنترل سرمایش و گرمایش.
  •  سیستم هوشمند کنترل  نشت آب و گاز.
  •  سیستم هوشمند کنترل آبیاری و آبرسانی.
  •  سیستم هوشمند کنترل  دوربین مداربسته واعلام سرقت.
سیستم هوشمند ویلای شما این قابلیت را به شما می دهد سناریوهای متفاوتی را برمبنای ورود وخروج ویا مهمان ومیزبان تعریف واز امکانات آن لذت ببرید.
شماره تلفن جهت ارایه خدمات ومشاوره:  22390442-22390443