مقالات

آخرین مقالات

حضورساختمان هوشمند لوکس تک در پنجمین کنگره ایران مدرن

حضورساختمان هوشمند لوکس تک در پنجمین کنگره ایران مدرن

پنجمین کنگره ایران مدرن حضور خانه هوشمند لوکس تک در پنجمین کنگره ایران مدرن  که با رویکرد بررسی فرصتهای سرمایه گذاری وکارآفرینی مشترک میان ...