ماژول های KNX

ورودی و خروجی آنالوگ 10ولت

منبع تغذیه 640 میلی آمپر

Power Supply

640mA

رله کومبو پلاس 12 کاناله

رله کومبو پلاس 12 کاناله

Switch Actuator

12GANG

رله کومبو پلاس 20 کانال i-lux

رله کومبو پلاس 20 کاناله

Switch Actuator

20GANG

ورودی و خروجی آنالوگ 10ولت

Analog I/O

12-24VOLTS

باینری اینپوت 4 کانال

باینری اینپوت 4 کانال

Push Button Interface

4GANG

عرضه شده توسط خانه هوشمند لوکس تک